ICP en Lindenhaeghe slaan de handen ineen!

persfoto-samenwerking-icp-lindenhaeghe


Opleider Lindenhaeghe en International Compliance Partners (ICP) zetten zich samen in voor integere bedrijfsvoering. Met de nieuw ontwikkelde Leerlijn ‘Customer Due Diligence (CDD)’ bieden de partners handvatten als het gaat om het herkennen van financieel economische criminaliteit en risico’s die de integriteit in gevaar kunnen brengen. ICP – specialist binnen het domein KYC, AML, Sanctions, Fraude en TF – boog zich over de inhoud van de CDD e-learning en de praktijkdagen. Het examen wordt afgenomen door Lindenhaeghe.

Analist Customer Due Diligence (letterlijk: gepaste zorgvuldigheid) is met recht een baan van de toekomst. Een CDD-analist helpt organisaties hun klanten te kennen om zodoende integriteitsrisico’s en reputatieschade te voorkomen. Dit gebeurt door het tijdig herkennen van signalen op gebied van fraude, witwassen of terrorisme-financiering. Harm Groot Kormelink, directeur van International Compliance Partners: ‘De afgelopen jaren zijn veiligheid en zorgvuldigheid, mede door internationalisering, steeds belangrijker geworden. Van financiële instellingen wordt verwacht dat ze economische criminaliteit en andere risico’s tijdig signaleren. ‘Ken je klant’, is het devies. Want als de klant de wet niet naleeft, heeft dat nadelige gevolgen voor jouw bedrijf. De overheid heeft de laatste tijd flinke boetes uitgedeeld en zal dat dit blijven doen. Het staat daarnaast hoog geprioriteerd op de politieke agenda.’

Het verhaal achter de cijfers
De aangescherpte wet- en regelgeving, het relatief nieuwe vakgebied en de onbekendheid met de materie zorgen ervoor dat er momenteel honderden vacatures voor ‘CDD-analist’ openstaan. Commercieel directeur Ewald Bary van Lindenhaeghe ziet kansen voor financieel professionals: ‘CDD-analist is een functie die niet alleen vraagt om kennis en inzicht, maar ook om een bepaalde mindset. Je moet analytisch zijn en oog hebben voor het verhaal achter de cijfers. De e-learning CDD-analist slaat een brug tussen theorie en praktijk: wet- en regelgeving wordt vertaald naar de werkpraktijk van professionals werkzaam binnen financiële instellingen. Met de praktijkdagen toets je de kennis uit de e-learning.’

Een diploma in je eigen tempo
Bary meent dat het de taak van opleiders en specialisten is om de handen ineen te slaan op het gebied van financieel economische criminaliteit. Bary: ‘De overheid legt een grote verantwoordelijkheid bij banken en verzekeraars als het gaat om het voorkomen van witwassen, fraude en terrorisme-financiering. Het is onze taak om te zorgen dat kennis beschikbaar is.’ Groot Kormelink: ‘Samen leiden we een nieuwe generatie professionals op bij wie integriteitsbewaking van ons financieel stelsel voorop staat op.’

Over de Leerlijn CDD
De Leerlijn CDD bestaat uit een e-learning CDD, een praktijktraining en een examen. De e-learning en de praktijktraining zijn bedoeld voor professionals werkzaam binnen financiële instellingen, maar zeker ook voor professionals werkzaam binnen andere Wwft-plichtige instellingen, zoals bijvoorbeeld de accountancy en de advocatuur. Daarnaast is de module waardevol voor iedereen die nieuw is binnen het CDD-domein. Het examen toetst of een kandidaat beschikt over de benodigde kennis om werkzaam te zijn als CDD-analist.

Zie hier voor de leerlijn CDD.